Über uns

Thùy Schmalz – Thành viên hiệp hội BDÜ

2003-2008: Học đại học ngành Đức văn, Triết học và Luật tại Heidelberg và TU Darmstadt (bằng thạc sĩ)

2009/2010: Nhận chứng chỉ phiên dịch, biên dịch (chuyên ngành KHXH&NV) tại Leipzig;

Từ 2011: Phiên dịch, thông dịch tuyên thệ tại tòa án Frankfurt, Frankfurt am Main

Đến từ Hà Nội, Việt Nam, sang Đức từ năm 2001