Phí bưu điện

Trong phạm vi nước Đức, bạn sẽ nhận được bản dịch miễm phí.

Bạn cần bản dịch thật nhanh và gửi bảo đảm? Chúng tôi sẽ đảm nhận việc này cho bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển bản dịch đồng nhất và rõ ràng. Ngay từ bây giờ, chúng tôi chỉ lựa chọn một hình thức gửi bản dịch duy nhất: kostenlos, per Einwurf-Einschreiben. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, đây là hình thức nhanh và đảm bảo nhất.

Ngoài ra, chúng tôi cũng luôn chú ý làm sao để bản dịch đến nơi an toàn, không hư hại. Vì thế, chúng tôi luôn để bản dịch trong khung giấy nhựa và gửi bằng phong bì cứng. Nhờ đó, bản dịch của bạn khi chuyển đến sẽ không bị nhăn, rách.

Top