Đặt bản dịch công chứng qua mạng


Bản dịch được gửi NHANH và MIỄN PHÍ BƯU ĐIỆN trong PHONG BÌ CỨNG

Bản dịch công chứng là văn bản quann trọng. Để tránh việc bản dịch bị nhăn, gấp nếp hoặc rách khi đến tay bạn, chúng tôi luôn gửi các bản dịch của mình trong bìa nhựa và phong bì cứng.

Ngoài ra, nhờ dịch vụ gửi nhanh PRIOR miễn phí*, thường thì bạn sẽ nhận được bản dịch ngay vào ngày hôm sau.

* gửi trong phạm vi liên bang Đức; bạn có thể tham khảo phí bưu điện nếu muốn gửi bản dịch ra nước ngoài.

Bản dịch hoàn thành ngay trong ngày

Chúng tôi thường trả lời và hoàn thành bản dịch của bạn ngay trong ngày, để đảm bảo bạn có thể nhận được bản dịch sớm nhất có thể.

Được tất cả mọi cơ quan công nhận

Tất cả những bản dịch công chứng của chúng tôi đều được mọi cơ quan ở Đức và phần lớn các quốc gia khác công nhận.

Gửi trước bản dịch qua E-Mail để bạn kiểm tra – nếu bạn muốn

Trước khi in bản dịch, đóng dấu và gửi cho bạn, nếu bạn muốn, chúng tôi có thể gửi trước bản dịch qua E-Mail để bạn kiểm tra lại các dữ liệu. Bạn hãy để lại tin nhắn yêu cầu gửi trước để chúng tôi lưu ý.

Có thể thanh toán sau khi nhận được bản dịch

Bạn hãy lựa chọn hình thức thanh toán “Chuyển khoản” khi đặt bản dịch công chứng qua trang web của chúng tôi. Với hình thức này, bạn có thể thanh toán sau khi đã nhận được bản dịch, chúng tôi sẽ gửi kèm hóa đơn cho bạn.
Wollen Sie etwas anderes übersetzen lassen? Hãy liên lạc với chúng tôi:


    Captcha Botcheck *


    Das sagen unsere Kunden über uns: