Phiên dịch và thông dịch chuyên nghiệp.
Chúng tôi giúp bạn tháo gỡ những rào cản ngôn ngữ.

Dịch công chứng

Denis và Thùy Schmalz đều là phiên dịch, thông dịch dịch tuyên thệ trên tòa. Nếu cần dịch công chứng, bạn hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể dễ dàng đặt dịch giấy tờ trên trang của chúng tôi.

Đặt dịch công chứng

Dịch các trang web và trang mua bán hàng trên mạng

Chúng tôi hỗ trợ bạn dịch các trang web hoặc trang mua bán hàng trên mạng của các bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc quản lý dịch thuật cũng như đảm nhận dịch văn bản.

Bạn hãy liên hệ với chúng tôi

Thích ứng ngôn ngữ chuẩn cho các ứng dụng hoặc phần mềm

Chúng tôi hỗ trợ bạn dịch các ứng dụng hoặc phần mềm của các bạn. Chúng tôi sử dụng những kỹ thuật thích ứng ngôn ngữ mới nhất. Chúng tôi luôn chào đón những dự án của các bạn. Bạn hãy yêu cầu báo giá tham khảo.

Yêu cầu báo giá


Đương nhiên chúng tôi cũng nhận dịch các thể loại văn bản khác. Không cần biết văn bản bạn cần dịch mang tính cá nhân hay dưới dạng DTP phức tạp – chúng tôi luôn tìm ra giải pháp cho bạn. Bạn hãy viết mail hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi!

Yêu cầu báo giá


Thông dịch tại các cơ quan nhà nước

Dù bạn đến các cơ quan nhà nước vì việc gì, hiểu và được hiểu chính xác 100% luôn là điều quan trọng và cần thiết. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn khi tới các cơ quan nhà nước với tư cách là thông dịch của bạn.

Yêu cầu thông dịch

Thông dịch tại các hội thảo

Bạn đang lên kế hoạch tổ chức hội thảo hoặc mời khách nước ngoài và cần thông dịch hỗ trợ? Nếu vậy, việc cần có thông dịch chuyên nghiệp là điều không thể thiếu. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Yêu cầu thông dịch

Thông dịch qua màn hình trực tuyến

Dịch vụ mới, nhưng rất hiệu quả: Thông dịch qua màn hình trực tuyến. Qua Skype, Facetime hoặc các phần mềm khác. Bạn sẽ tiết kiệm được phí thông hành của thông dịch và vẫn có được dịch vụ y hệt.

Yêu cầu thông dịch


Das sagen unsere Kunden über uns:


Top